Cadeaubon

Een cadeaubon van HippeHelm.nl is onbeperkt geldig. Met de bon kunnen alle door HippeHelm.nl aangeboden helmen en accessoires verkregen worden.

Waarde
De cadeaubon is in te wisselen tegen de waarde die door HippeHelm.nl op de cadeaubon is aangegeven. Het is mogelijk om meerdere artikelen uit onze webshop te bestellen tegen inlevering van de cadeaubon. De waarde van de cadeaubon wordt in mindering gebracht van het totaalbedrag van je bestelling inclusief BTW en verzendkosten.

Kan de cadeaubon voor geld ingewisseld worden?
Er wordt geen geld uitgekeerd in ruil voor de cadeaubon. Ook wanneer u een bestelling doet met een lagere waarde dan aangegeven op de cadeaubon, wordt er geen wisselgeld terug gegeven.

Cadeaubon code
De weergegeven code op de cadeaubon is uniek en dient bij het betalingsproces bij ‘kortingscode’ te worden ingevoerd. Nadat de juiste code is ingevoerd wordt de waarde van de cadeaubon in mindering gebracht met het totaalbedrag van uw bestelling inclusief BTW en verzendkosten.

Cadeaubon bestellen

Indien je een cadeaubon wilt bestellen stuur dan een e-mail naar cadeaubon@www.hippehelm.nl. Geeft daarbij aan welke waarde de cadeaubon moet vertegenwoordigen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor de verdere afhandeling en het verstrekken van de bon.